Agrenius Design

Jag arbetar i planglas och skär ut i olika former och färger och ibland med metaller som skapar effektfulla föremål som fat, smycken och andra dekorativa saker. Jag lägger ihop alla delarna som sedan värms upp i en glasugn upp till 820 gr. Detta är en urgammal metod som upptäcktes för 4.000 år sedan och egyptierna arbetade i denna metod och gjorde fabulösa glasarbeten i primitiva ugnar. Denna metod försvann när glasblåsartekniken började användas. Varje föremål som fat, smycken eller fönsterdekoration är gjorda för hand och helt är unikt.